Eigendommen
Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vervangingskosten.
Fouilleren / detectiepoorten
Bij de entree van het gebouw maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen dient u bij ons in te leveren, waarna afhandeling volgens Burgerlijk Wetboek plaatsvindt.
Glaswerk, blikjes e.d.
Glazen, flessen, blikjes e.d. mogen niet buiten het gebouw worden genomen.
Handel in goederen
Het is verboden om als bezoeker in welke vorm dan ook, in of rondom het gebouw, goederen te verhandelen.
Klachten
Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, meldt dit dan direct bij de leiding van ons bedrijf. Doe dit wel onmiddellijk, omdat in een later stadium uw klachtrecht vervalt.
Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie en agressie
Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie, evenals agressie tegen ondernemer, personeel en bezoekers wordt niet getolereerd.
Verdovende middelen
Het nuttigen, gebruiken of bij zich hebben van verdovende middelen, in welke vorm dan ook, wordt door ons niet toegestaan.
Wapens
Het bij zich hebben van enigerlei wapentuig is ten strengste verboden.
Uitlokking overtreding
Het uitlokken van een deze regels van dit reglement of het aanzetten tot overtreding hiervan is niet toegestaan.
Overtreding
Bij overtreding van enige huisregel wordt dit onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie gemeld. Dit kan toegangsontzegging voor een bepaalde periode tot gevolg hebben voor zowel deze lokaliteit als die van meerdere horeca-bedrijven.
Legitimatieplicht
Zoals in de wet vastgelegd moet een ieder zich onderwerpen aan de leigitimatieplicht. Zodoende zijn wij ook genoodzaakt, om in geval van twijfel, je legitimatiebewijs te vragen bij entree aan de deur. Indien je jonger bent dan 16 mag je geen (zwak)-alcoholische drank(en) bestellen bij de bar, ben je jonger dan 18 dan mag je geen (zwaar)-alcoholische dranken bestellen bij de bar. Bij het bestellen van alcoholische dranken in het algemeen zijn wij altijd genoodzaakt om bij twijfel legitimatie te vragen vragen, geen pasje bij je of geldig legitimatiebewijs heeft tot gevolg dat je enkel fris kan bestellen.
Roken
Het is verboden om binnen in de zaal en aangrenzende ruimtes te roken, voor het roken van een sigaret kunt u buiten terecht.